logotype

 

 Zespół „Extempore”

Małgorzata Malke – skrzypce barokowe,
Anna Firlus – klawesyn
Krzysztof Firlus – viola da gamba

    „Extempore” czyli „grający bez przygotowania”, „tworzący naprędce” to nazwa zespołu, podkreślająca spontaniczność i świeżość, z jaką jego członkowie interpretują utwory epoki baroku i klasycyzmu. Grają na instrumentach barokowych lub na nich wzorowanych: skrzypcach, violi da gamba i klawesynie. Wszyscy troje mają za sobą studia w zakresie muzyki dawnej oraz praktykę pod kierunkiem wybitnych specjalistów w tej dziedzinie. Każdy z członków zespołu wnosi do niego cząstkę swojej indywidualności tworząc atmosferę do wspólnych poszukiwań interpretacyjnych.   Melomani szczególnie cenią sobie autorskie interpretacje zespołu, charakteryzujące się charyzmą i polotem połączonymi z dbałością o szczegóły, pozwalającą wydobywać z wykonywanej muzyki pełnię jej piękna. Trio to mieszanka artystycznych indywidualności, których nieprzerwanie łączy pasja wspólnego muzykowania, prowadząca ich niejednokrotnie po niezbadanych jeszcze muzycznych ścieżkach. Po prawie 10 latach działalności Zespół Extempore na swoim koncie bardzo wiele koncertów w kraju i za granicą. W ostatnim czasie wziął udział w nagraniach płyty CD wraz Zespołem Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” ze współczesnym repertuarem przeznaczonym dla instrumentów historycznych. W listopadzie 2012 r. Zespół Extempore został laureatem Konkursu Muzyki Dawnej „Musica Antiqua Viva” w Żorach.

Małgorzata Malke  – skrzypce barokowe
    Ukończyła Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie skrzypiec mgr. Arkadiusza Kubicy. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie adt. Adama Musialskiego. Ostatni rok studiów spędziła na stypendium w Grazu (Austria), będąc pod opieką artystyczną Mag. Dominiki Falger. Jest również absolwentką klasy skrzypiec barokowych wykł. Martyny Pastuszki. Uczestniczyła w wielu warsztatach i kursach skrzypcowych prowadzonych m. in. przez Rachel Podger, Ingomara Rainera, Siemiona Yaroshevicha, Anthony’ego Spiri, Tomasza Tomaszewskiego, Piotra Pławnera. Odkąd zajmuje się historycznym wykonawstwem muzyki dawnej współpracowała m.in. z orkiestrami "Concerto Polacco", "Collegium Marianum" z Pragi i Le Cercle de l'Harmonie z Paryża. Od 2009 r. jest także członkiem Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, a od 2010. r.
również poznańskiej orkiesry "Arte dei Suonatori". Jest także współzałożycielką katowickiej {oh!} Orkiestry Historycznej. Wcześniej dwukrotnie brała udział w Festiwalu Muzyki Kameralnej w Książu (2006, 2007). Jest laureatką konkursów kameralnych m. in. w Łodzi i Chorzowie. Współpracowała z Orkiestrą Kameralną AUKSO, Orkiestrą Muzyki Nowej, Vienna Clasiccal Players, Ambassade Orchester, Śląską Orkiestrą Kameralną.  Muzykę dawną wykonuje na
pochodzących z 1719 r. skrzypcach francuskiego lutnika Claude'a Pierray'a.


Anna Firlus – klawesyn
    Naukę gry na organach rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu w klasie organów mgra Waldemara Krawca, którą ukończyła w 2003 r. z wyróżnieniem. Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego, (dyplom z wyróżnieniem w 2008 roku), a także w klasie klawesynu prof. Marka Toporowskiego (dyplom z wyróżnieniem w 2010 roku). Uczestniczyła w kursach poświęconych interpretacji muzyki organowej, klawesynowej i kameralnej, prowadzonych przez wybitnych profesorów (Jean-Luc Perrot, Christopf Bossert, Christopf Grohmann, Bernhad Hass, Maija Lehtonen, Ludger Lohmann, Anthony Spiri, Aline Zylberajch, Władysław Kłosiewicz, Leszek Kędracki). Współpracuje z wieloma zespołami zajmującymi się wykonawstwem muzyki dawnej. Jest członkiem Orkiestry Historycznej {oh!} a także współzałożycielką  Zespołu Muzyki XVII i XVIII w. Extempore. Koncertuje jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą. Obecnie pracuje jako akompaniator w klasie historycznych praktyk wykonawczych w Akademii Muzycznej w Katowicach; jest także nauczycielem Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II stopnia w Gliwicach.Emilia Gliozzi – wiolonczela (gościnnie)

2017  Silesia Sonans