Robert Bachara

 

Robert Bachara – skrzypek działający w obu nurtach wykonawczych - dawnym oraz współczesnym. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (klasa skrzypiec prof. Krzysztofa Bruczkowskiego) oraz Akademii Muzycznej w Krakowie (klasa skrzypiec barokowych prof. Sirkki-Liisy Kaakinen-Pilch). Artysta prowadzi ożywioną  działalność koncertową, naukową oraz pedagogiczną. Jego dysertacja doktorska poświęcona jest wielodźwiękom skrzypcowym. Bachara prowadzi klasę skrzypiec w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie pełni również funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalnego. Wykonując muzykę dawną, artysta decyduje się niekiedy na historyczny uchwyt skrzypiec, tzw. pozycję piersiową. Dokonał wielu prawykonań najnowszych utworów solowych, nierzadko mu dedykowanych. Mieszkał w bardzkim klasztorze i ćwiczył program solowych sonat i partit J.S. Bacha. Gdy efekt uznał za zadowalający, zagrał koncert charytatywny na rzecz ratowania dwóch wymagających konserwacji obrazów „śląskiego Rafaela” - Michaela Leopolda Willmanna. Zebrana kwota przyczyniła się do odrestaurowania zabytków.