logotype

 

Marcin Armański urodzony w Kielcach w 1983 roku. Nauke gry na organach rozpoczął pod kierunkiem Ks. Zbigniewa Rogali, ukończył również Panstwową Szkołę Muzyczną w Kielcach w klasię fortepianu. Kształcił się w Salezjańskim Liceum Muzycznym w Lutomiersku w klasie Michała Olszewskiego. W 2007 roku uzyskał tytuł magistra sztuki Akademii Muztcznej im.Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie studiował w klasie profesora Juliana Gembalskiego.

 

Od 2006 związany jest ze Świdnicą na Dolnym Śląsku. W tym czasie pełnił funkcje: kantora Kościoła Pokoju i organisty kościoła klasztornego oo.Paulinów. Działał równie jako muzyk koscielny przy parafii ewangelicko-reformowanej we Wrocławiu. Prowadzi dzialalność pedagogiczną. Jest laureatem ogólnopolskich konkursów organowych i kompozytorskich. Ma na swoim koncie liczne nagrania dla Radia i Telewizji ( w tym także dla telewizji amerykańskiej i japońskiej) W 2011 roku zagrał specjalny koncert podczas wizyty szwedzkiej pary królewkiej w Świdnicy.  Jest organizatorem życia muzycznego na Dolnym Śląsku, od wielu lat prowadzi festiwale organowe m.in w Jeleniej Górze , Karpaczu, Kaczorowie, Świdnicy.

 

Zajmuje się organmistrzostwem- rekonstrukcjami historycznych instrumentów klawiszowych.

 

2017  Silesia Sonans